סיעוד

מבחן ידע בנושא "סיעוד" (סמנו את התשובה המתאימה):

 1. מצב סיעודי (בפוליסה סטנדרטית) הוא כאשר:

  אדם אינו יכול לבצע בכוחות עצמו את כל ששת הפעולות היומיומיות =ADL (לקום-לשכב, להתקלח, לאכול-לשתות, להתלבש-להתפשט, להתנייד, לשלוט על סוגרים).אדם סובל מ-90% נכות רפואית, אינו יכול לבצע 5 מתוך 6 הפעולות היום יומיות, או שהוא מוגדר כתשוש נפש.אדם אינו יכול לבצע בכוחות עצמו שלוש פעולות (או חצאי פעולות) מתוך ששת הפעולות היומיומית = ADL, או שהוא מוגדר כתשוש נפש.אדם לא יכול לבצע שלוש מתוך ששת הפעולות היומיומיות, וגם הוא לא מקבל גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.

 2. מאיזה גיל אפשר לתבוע בגין מצב סיעודי?

  מגיל שנה.מגיל שלוש.מגיל תשעמגיל חמש עשרה.

 3. כעבור חודשיים מאז פטירתו של משה, מצאה אלמנתו פוליסת סיעוד בה היה מבוטח. האם היא יכולה להגיש תביעת סיעוד למרות שבעלה נפטר?

  לא. שכן, המנוח לא יוכל להעיד בבית המשפט.בהחלט כן. אם ניתן יהיה להוכיח שהיה סיעודי טרם מותו ולתבוע בגין התקופה בה היה סיעודי (עד שבע שנים אחורה ממועד פטירתו).לא. אי אפשר להגיש תביעת סיעוד אם המבוטח נפטר.בהחלט כן. אם ניתן יהיה להוכיח שהיה סיעודי טרם מותו ולתבוע בגין התקופה בה היה סיעודי (עד שלוש שנים אחורה ממועד פטירתו).

 4. האם כל אדם שאובחן כסובל מאוטיזם / על הרצף האוטיסטי יוגדר כסיעודי?

  כן. כל מי שאוטיסט יוגדר כסיעודי.לא. לא כל מי שמוגדר על הרצף האוטיסטי הוא במצב סיעודי. מי שאירעה החמרה במצבו ו/או הוא מצוי בדרגת אוטיזם אשר מחייבת השגחה צמודה 24 שעות ביממה, עשוי להיות מוגדר כסיעודי.

 5. הגשתי תביעת סיעוד לחברת הביטוח של קופת החולים וקיבלתי מכתב סירוב. האם אני זכאי להגיש תביעת סיעוד לפוליסת הסיעוד הפרטית שברשותי?

  לא. אם חברת ביטוח אחת (הקשורה עם קופת החולים) דחתה את תביעתך, הסיפור נגמר.כן, אין קשר בין פוליסות הביטוח- זו הפרטית לבין זו של קופת החולים (למעט מקרים שהפרטית והקבוצתית הן דרך אותה חברת הביטוח, אז מומלץ להיוועץ עם עו"ד ובכל מקרה לבדוק מדוע נדחית ולערער אם צריך).כן, אם אתה מקבל גם קצבת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי אז תוכל להגיש לכמה חברות ביטוח שעמן אתה קשור. עו"ד יוכל לערער על מכתב הדחייה שקיבלת.לא. אם חברת ביטוח אחת דחתה את תביעתך, גם החברה השנייה תדחה. חבל לך על הזמן.

 6. חברת הביטוח דחתה תביעת סיעוד של קטין בטענה שהוריו שיקרו בעת מילוי הצהרת הבריאות שלו. האם יש מקום לתביעה משפטית?

  לא. אם חברת הביטוח טוענת שההורים שיקרו אז הם לא יכולים לערער. חשוב לדווח אמת.לא. אם ההורים כבר הגישו תביעה ישירות לחברת הביטוח וקיבלו מכתב דחייה, הם יכולים לפנות רק למוסד לביטוח לאומי ולתבוע קצבת סיעוד וקצבת שירותים מיוחדים.כן. עו"ד נדרש לעבור על כלל המסמכים שברשותם ולברר האם זו טענה מתחמקת של חברת הביטוח ואפשר להוכיח כי ההורים לא שיקרו.כן. יש מקום לתביעת לשון הרע. אסור לחברת הביטוח לטעון שההורים משקרים.

 7. מי הגורם לבצע מבחן מיני מנטל (הערכה תפקודית):

  רופא משפחהאורולוגרופא גריאטר או פסיכוגריאטרנוירולוגכל התשובות נכונות

 8. ייפוי כוח מתמשך טוב לאנשים ש:

  רוצים להמשיך להתגורר בדירתם במידה ויהפכו לסיעודיים, אך חוששים שילדיהם לא יטפלו בהם כשורה. בעזרת מסמך משפטי הם מונעים מראש ריבים בין הילדים על חלוקת הרכוש (דירות, תכשיטים, חשבונות בנק וכו') לאחר מותם.רוצים להסדיר ולקבוע מראש, כאשר הם בדעה צלולה, מי יהיה אחראי בענייניהם (רכוש, אישי, רפואי) במצב שבו הם עצמם לא יוכלו להיות כשירים לקבל החלטות באופן עצמאי.הם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים שרוצים להסדיר מראש מי יהיה אחראי לצורכי הילדים לאחר לכתם ו/או במצב שהם לא יהיו כשירים לקבל החלטות ולטפל בצורכי הילד בעצמם.כל התשובות נכונות.

 9. מתי אין למנות אפוטרופוס?

  פסול דין.קטין שהוריו נפטרו או שהם פסולי דין או שאינם מסוגלים למלא חובותיהם כהורים.אדם בוגר שהוריו נפטרו, לא צברו נכסים, והם גם לא חתמו על ייפוי כח מתמשך.קשיש במצב שאינו מסוגל לדאוג לעצמו ו/או לקבל החלטות באופן עצמאי.אדם בוגר עם צרכים מיוחדים שאינו יכול לנהל את עניינו.אדם שמאושפז בבית חולים ולגביו נבדק שהוא לא יכול להביע דעה על ביצוע הליך רפואי עבורו.

 10. ייפוי כח מתמשך הוא חלופה לאפוטרופסות:

  נכון. ויותר מכך, אפוטרופסות ממנה בית המשפט בלי שניתן לדעת מה היה רצונו של החסוי והאם האפוטרופוס שמתמנה הוא מישהו שהחסוי היה בכלל רוצה שינהל את ענייניו. לעומת זאת, בייפוי כח מתמשך האדם עצמו מחליט מי יהיה אחראי לגופו, רכושו וענייניו האישיים, ובית המשפט ייתן תוקף לבקשה.לא נכון. ייפוי כח מתמשך תקף בעיקר למקרים של דמנציה, ואילו אפוטרופסות תקפה בכל המקרים.