“הרופא פשוט שכח מהבעיה בלב; הוא לא ידע מה מצב החולה”.