“הרופאים לא נתנו לאישה אספירין בהיריון – הילד נולד עם נכות”